شرکت فرد سیرجان دارای استاندارد ایزو 9001:2008 و ایزو 22000:2005 می باشد.